Новини

„Зелени Балкани“ – изложител на Международната изложба

„Зелени Балкани“ – изложител на Международната изложба "Природа, лов и риболов" 2022

04.04.2022
От 30 март до 3 април в Международен Панаир, гр. Пловдив се проведе 26-то издание на международното изложение „Природа, лов и риболов“.  Темата на тазгодишното изложение беше „Природозащитната роля на ловеца“.
Сдружение „Зелени Балкани“ е сред традиционните изложители. И тази година екипи на организацията, работещи по различни проекти, обединиха сили и проведоха информационна кампания за дейността на организацията.

Екипи на „Зелени Бакани“ раздадоха информационни материали и проведоха разговори с представители от: НЛРС "Съюз на ловците и риболовците в България", Природен парк „Рилски манастир”, Природен парк „Витоша“, Държавните горски стопанства и много официални гости на събитието.
На 31.03 екипи на проектите "НАТУРА 2000 в България - Нови Хоризонти" LIFE17/GIE/BG371 и "Живот за сокола" LIFE20 NAT/BG/001162 взеха участие с колеги от Изпълнителна агенция по горите и проекта „Горичка в количка“ в образователно-информационни лекции и забавни игри. Участваха деца от училища в гр. Пловдив, които решаваха интерактивни пъзели за червеногушата гъска и  малкия корморан. По време на лекцията децата имаха възможност да се докоснат на живо и до ловен сокол, мишелов и керкенез. Екипът от Спасителен център за диви животни, гр. Стара Загора им разказа за птиците и защо те са полезни за природата. Екипът от „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14/NAT/BG/649 предостави информационни материали и проведе забавни игри с децата.
Щандът беше посетен и от ученици от Национална ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград, които са сред най-активните участници в дейностите, провеждани от сдружението. Те с радост изслушаха кратка лекция за дейностите ни по различните проекти. Учениците получиха информационни материали и обогатиха знанията си в областта на природозащитата.

За поредна година Международната изложба „Природа, лов и риболов“ се утвърди като едно от най-важните събития, на които се представят иновативни решения за опазване на природата и околната среда. Това е и форум, който дава възможност на различни организации и сдружения да обменят опит и информация.

Проектът "Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния" (LIFE20 NAT/BG/001162) продължава 5 години и получава финансиране от програма LIFE на Европейския съюз.