Новини

„Зелена енергия” за „зелени дейности” в Спасителния център

„Зелена енергия” за „зелени дейности” в Спасителния център

03.09.2010

Проектът цели използването на „зелена енергия” за дейността на Спасителния център за диви животни и популяризирането на този модел сред над 3 000-те посетители на Центъра. Въвеждането на подобен вид „зелена енергия” за „зелените дейности” в Центъра е не само логичен и модерен, но и задължителен подход. Монтирането на соларната система е първата крачка от заложените в проекта екологични образователни дейности, които включват поставяне на информационни табели и макетни табла на соларни системи, оборудване на посетителска стая, изнасяне на лекции на посетителите и издаване на информационни брошури. Всички тези дейности са насочени основно към децата, посетители на Центъра, които са повече от 2 500 на година. Целта ни е, чрез демонстрация на добри екологични практики, да привлечем децата към зелената идея, както и да положим основите на едно трайно екологично възпитание у подрастващите.

Изказваме благодарности и на ЕТ „ЕВРОКОМФОРТ” и „СЛАВОВ” ООД за професионалната работа и разбирането към нашите „перанти пациенти”, които бяха минимално безпокоени по време на монтажа.

 

Христина Клисурова
тел: 0886570053
e-mail: hhristova@greenbalkans.org