Новини

 За четвърта поредна година млади египетски лешояда се подготвят за живот в дивата природа

За четвърта поредна година млади египетски лешояда се подготвят за живот в дивата природа

07.04.2021
Тази седмица още четири отгледани на затворено млади египетски лешояди направиха първата стъпка от дългия си път към свободата. Екип на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани постави пръстени на птиците, измери теглото им, взе проби за изследвания и ги транспортира до адаптационната волиера на БДЗП в Източните Родопи.

Младите лешояди ще прекарат следващите месец и половина във волиерата, като по този начин постепенно ще се адаптират към местните условия. Адаптационната волиера е разположена на върха на хълм с великолепна гледка към долината на река Арда и масивните скални образувания наблизо, които скоро нашите лешояди ще нарекат „дом“. От волиерата те ще наблюдават ежедневно дивите египетски, белоглави и черни лешояди, посещаващи близката площадка за допълнително подхранване. След определения период те ще бъдат освободени в дивата природа и ще трябва да свикнат със свободата.  

Междувременно екип на БДЗП ще се грижи всеки ден за тях, ще наблюдава поведението им и ще ги учи как да различават различни типове храна, които скоро ще трябва да откриват сами в дивата природа.

Следващите няколко месеца ще бъдат вълнуващи както за тях, така и за целия екип на „Нова надежда за египетския лешояд“. Ще направим всичко възможно, за да ги подготвим добре за предизвикателствата на живота в дивата природа.

Следете ни за актуална информация и видеа!

Три от младите египетски лешояди са дарени по проекта от зоологически градини от мрежата EAZA и Европейската програма за застрашените видове (EEP) със съдействието на нейния координатор Антонин Вайдл. Зоопарк Шонбрунзоопарк София и зоопарк Йерез дариха млади птици излюпени през 2019 г. Четвъртата млада птица бе взета от диво гнездо в Северна България миналата година.

За четвърта поредна година в рамките на LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ ще освободим в дивата природа отгледани на затворено млади египетски лешояди чрез метода на забавено освобождаване.