Новини

“Люпилня” за диви птици в Спасителния център

“Люпилня” за диви птици в Спасителния център

13.05.2010

С гордост можем да обявим, че благодарение всеотдайните грижи на екипа в Центъра, имаме поколения на забулени сови, керкенези и щъркели. И докато шестте бебета на забулените сови се излюпиха под грижите на родителите си, то две керкенизчета и две щъркелчета се пръкнаха в инкубаторите в Центъра. По предварителен план яйцата бяха взети от размножаващите се двойки в Центъра и поставени в инкубатор, където прекараха около месец. И ето че един ден малките пиленца се появиха на бял свят. Те ще бъдат обгрижвани от специалист в Центъра до една седмица, след което ще бъдат предоставени на “приемни родители” от техния вид. Така малките ще могат да свикнат, че са птици, а това ще увеличи шансът им да оцелеят в дивата природа, където ще бъдат освободени малко по-късно през лятото.

Всичко това е част от уникална за България програма, в която след време ще бъдат включени и изчезнали видове като белошипата ветрушка и брадатият лешояд. Така, опитът, натрупан в Центъра, ще помогне за връщането на тези видове в дивата природа на България.

Христина Клисурова
Тел: 0886570053
e-mail: hhristova@greenbalkans.org