Новини

„Изложба в обора“ посветена на деня на Зеления пояс

„Изложба в обора“ посветена на деня на Зеления пояс

24.09.2016
За първи път, деня на Зеления пояс – 24.09.2016г., ще бъде отбелязан в село Левка (общ. Свиленград) с откриването на изложба включваща различни видове изобразително изкуство.  Мястото не е случайно! Разположеното в Сакар село Левка попада в територията на Балканския Зелен Пояс. През последните години селцето разположено в близост до гръцката и турската граница, добива популярност, освен заради хубавото вино и пръснатите наоколо културно-исторически паметници, но и заради успешно прилаганата програма за възстановяването на белошипи ветрушки (Falco naumanni), осъществявана от СНЦ “Зелени Балкани“ по Програма LIFE на Европейския Съюз.

Под името на събитието - „Изложба в обора“ са обединени повече от шестнадесет различни автори от цяла България, работещи в различни сфери на изобразителното изкуство – живопис, графика, скулптура, рисунка, съвременни визуални изкуства и др.

Основна цел на събитието е  да популяризира Балканския Зелен пояс, някои емблематични видове от орнитофауната на Сакар, както и проблемите, които застрашават съществуването им. Другата цел е да събере заедно, вдъхнови и обедини силите на повече млади хора от сферата на науката и изкуството, които да си сътрудничат в откриването и популяризирането на проблеми застрашаващи българската природа. Събитието е опит за „доставка на култура“ на село, тъй като извежда обектите на изобразителното изкуство извън традиционната за тях среда – галерията.

Инициативата е част от съвместен проект между БФБ, Зелени Балкани и Евронатур (Германия) за популяризиране на Европейския Зелен пояс.

За допълнителна информация:
Петя Карпузова – полеви сътрудник към проект
„Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел. 0884 05 68 18; e-mail pkarpuzova@greenbalkans.org