Новини

Зимата довя бял щъркел в Спасителния център

Зимата довя бял щъркел в Спасителния център

07.01.2013
Той бе уловен ден по-рано край Казанлък.

Прегледът на необичайния за това време на годината пациент на Центъра показа, че птицата има охлузни рани на дясното крило и ходилата на двата крака. Като изключим това състоянието му е задоволително, и няма клинични признаци на заболяване.

И така щъркелът Иван ще остане в реанимацията на Центъра десет дни, след което се надяваме да бъде вече в отлична форма.
За всеки случай обаче ще го задържим при нас до пролетта, когато ще го освободим в района на някой водоем в околността.

Всъщност постъпването на Иван Щърка в Центъра ни дава повод да отворим една тема, която дискутираме вече години наред но това време на годината, а именно – присъствието на бели щъркели зимата по нашите географски ширини.

Всяка зима в Спасителния център за диви животни постъпват десетки сигнали за „бедстващи” бели щъркели. Загрижени хора се обаждат притеснени, че в разгара на зимата са видели самотен бял щъркел. Според едни той е вече стар и е изоставен от ятото, според други е млада, заблудила се птица, а според трети е птица от местната двойка, не можала да преглътне смъртта на своя партньор. Не малко хора отдават този „феномен” и на глобалното затопляне. Всъщност всички тези предположения са по-скоро „градски легенди”, и нямат почти нищо общо с истината.

Някои щъркели остават през зимата по нашите земи, като те може да са местни, или прелетни от по-северни страни. Не може да се каже точно каква е причината за това, макар че е възможно до някъде да се дължи и на временно неразположение, или лека травма. Така или иначе това са летящи птици, в предимно задоволително състояние.

Обикновено си избират места , където могат да се хранят – най-често незамръзнал язовир или река. А когато зимата стане твърде студена, и най-вече източникът на храна - реката или язовирът замръзнат, птицата се придвижва по на юг

И за това си има обяснение. Щъркелите правят така наречената „хранителна миграция”. Т.е. те мигрират на юг, защото тук нямат с какво да се хранят. Жаби, гущери, мишевидни гризачи, насекоми не се срещат през зимата, и на нашите бели приятели се налага да мигрират в „топлите страни”, където по това време те са в изобилие.

Като обобщение от написаното – Не винаги гледката на щъркел през зимата е повод за притеснение. Желателно е обаче въпреки това да се свържете с нас, и да опишете случая, за да преценим дали се касае за „зимуваща” в България, или за бедстваща птица.

Сигналите си можете да подадете и на зелените телефони на съответната Регионална инспекция по колона среда и води, на територията на която се намирате.

Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
e-mail:
hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: 0886570053