Новини

Жители на Странджанското село Бродилово спасили безпомощен черен щъркел

Жители на Странджанското село Бродилово спасили безпомощен черен щъркел

02.09.2012
Птицата е наблюдавана от няколко човека, които своевременно сигнализираха на Зелени Балкани. Местните хора, свикнали с присъствието на другия вид щъркел – белия (Ciconia ciconia), гнездящ в селото им, оглеждали с голяма почуда необичайния гост - изнемощелият млад черен щъркел, който вероятно не се е хранил от няколко дни, незнайно как озовал се в центъра на селото.

Според напътствията получени от екипа на Зелени Балкани жители на Бродилово съдействали птицата да получи храна и сигурно, и спокойно място за пренощуване,. На следващия ден благодарение на помощта на служители на дирекция на Природен парк ,,Странджа”, младият черен щъркел бе транспортиран до Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора. Първоначалният преглед показа, че птицата е без видими наранявания, но е с тегло доста под обичайното за този вид. За сега редкия вид щъркел е настанен в Спасителния център, с надеждата че под грижите на природозащитниците ще се възстанови успешно, и ще може да се върне в природата отново.

Черният щъркел (Ciconia nigra) е от семейството на белия щъркел (Ciconia ciconia) и е един от двата вида щъркели, които се срещат обикновено в страната ни. Подобно на белия си събрат, и черния щъркел мигрира през есента и се завръща да гнезди в България през пролетта. За разлика от по – популярния сред хората бял щъркел, черния гнезди на скали и дървета, далеч от хората и е доста по – потаен. Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие и е вписан в новото издание на Червената книга на България в категорията ,,Уязвим” (Българска Академия на Науките – 2011). У нас гнездят около 500 двойки черни щъркели (Нанкинов и кол. 2004 – Зелени Балкани), което с почти 10 пъти по малко от гнездовата популация на белия щъркел в Страната.


За допълнителна информация:
Градимир Градев
Координатор полеви дейности за Царс
кия орел
e-mail: ggradev@greenbalkans.org