Новини

Женско царство при белошипите ветрушки в Натура 2000 защитената зона Сакар.

10.03.2017
Най-накрая от Африка се завърна и втора женска птица. Към днешна дата, в Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в село Левка общо са се завърнали 10 птици. Сметката показва, че на всяка женска се падат по 4 мъжки. Във всеки един момент, на където и да се обърнат, женските се оказват заобиколени от биещи се за тях мъжки или пък от предлагащи им своите ласки и подаръци (прясно уловени, вкусни мишки). Как да останат безразлични към такова внимание.

Втората женска пристигна късно вечерта, когато останалите птици бяха вече отлетели за нощувка. Още рано сутринта, с явяването на ятото, тя се сдоби с ухажор. За голямо наше съжаление, никой от екипа на Зелени Балкани по проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 можеше да ги идентифицира. Цветният ПВЦ пръстен на женската беше изцапан и не можеше да бъде разчетен. Мъжкият, пък, се завърна от Африка със счупен ПВЦ пръстен. И откак се бе завърнал екипът правеше неистови усилия да заснеме или разчете малкият метален пръстен, който птицата носи на другият си крак, но все без резултат. И така до сутринта, когато двете „влюбени гълъбчета“ се намериха и веднага започнаха да оглеждат новият си дом. Влизайки в гнездилка двете птици бяха уловени и идентифицирани: женската се оказа BSV, а мъжкият – BSK. BSK разбира се получи нов пръстен, на мястото на счупеният и вече се подвизава с позивната KLH. Пръстена на женската беше добре измит и двете птици бяха надлежно обезпаразитени и претеглени. И тук дойде друга изненада: докато женската беше в нормата на завърнала се от прелет птица – 145 гр., то мъжкият се оказа тежък цели 162 гр. – най-тежкият мъжки, който сме регистрирали!

И двете птици са от двойки, които вече са се размножавали успешно през предишните сезони. Така, че екипът ни продължава наблюденията на място, а вие можете да се информирате за развитието на събитията като следите нашата интернет страница.

За допълнителна информация:
Симеон Марин - Координатор полеви дейности
,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
Ел. поща:
smarin@greenbalkans.org; моб. тел: 0889 223 173