Новини

Зелени Балкани участва в изложението Булвет Медика 2010

Зелени Балкани участва в изложението Булвет Медика 2010

19.10.2010

В рамките на изложението бе организирана кръгла маса на тема “Ветеринарно-медицинското образование и професия – проблеми и перспективи”, в която взеха участие директорът на НВМС, д-р Йордан Войнов, представители на МОМН, МЗХ, РВМС, ВМФ, професионалните гимназии по ветеринарна медицина в страната, професионални организации и асоциации.

По време на изложбените дни бяха изнесени и полезни и интересни лекции, както от лектори от ВМФ, така и от български и чуждестранни гости. Д-р Райчо Гънчев - ръководител на клуб “Багатур”, представи увлекателна лекция на тема “Дивото разнообразие на България: мечката”, а д-р Анджи Хиберт от Великобритания насочи вниманието на присъстващите към “Проблемните заболявания при котката”.

Участие в изложението взеха 16 фирми, занимаващи се, основно, с ветеринарно-медицински препарати и консумативи. Особено голям беше интересът на посетителите към щанда на СНЦ Зелени Балкани, където гостите се запознаха както с дейността на Спасителния център за диви животни, така и с останалите дейности на организацията. Благодарение на изложението успяхме да привлечем нови симпатизанти - студенти и ветеринарни лекари от цялата страна, които изявиха желание и готовност да сътрудничат на Центъра, препращайки пострадали диви животни от техните населени места, както и сигнали за закононарушения, свързани с използването на природните ресурси на страната.

Изказваме своята благодарност към ръководствата на Тракийски университет – Стара Загора и Ветеринарно-медицинския факултет – Стара Загора и към всички организатори, за предоставената ни възможност за участие в изложението и искрено се надяваме превърналото се в традиционно участие на Зелени Балкани да продължи и на идните издания на Булвет Медика.

За допълнителна информация:
Марин Стоев - доброволен сътрудник на Зелени Балкани и Спасителния център
e-mail: mstoev@greenbalkans.org
моб. тел.: 0885 632 932