Новини

Зелени Балкани следят със сателит един от най-редките видове на Земята

Зелени Балкани следят със сателит един от най-редките видове на Земята

16.02.2015
Екипът на Зелени Балкани маркира със сателитен предавател червеногуша гъска – един от най-редките видове, срещащи се в България и на Земята. Това ще даде на природозащитниците  възможност да следят местоположението на птицата и прелета й към руската тундра...
Птицата, на която бе поставен предавателят бе върната на свобода при езерото Дуранкулак след близо година, прекарана в Спасителния център за диви животни. Ето и нейната история...

Червеногушата гъска е била отглеждана незаконно в частен дом  в Каварна, където са били отрязани маховите й пера (за да не може да лети). На 19.02.2014г. птицата бе иззета и транспортирана до Спасителния център за диви животни от екип на БДЗП. Пускането й през зимата на 2014 г. бе невъзможно, тъй като за израстването на маховите пера са нужни месеци. Това наложи задържането й в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. След дълги месеци на внимателни грижи, птицата успя да се възстанови напълно и перата й израснаха. Прегледите в началото на януари показаха, че тя е в отлично състояние и готова за пускане.

При подготовката за освобождаване на гъската тя бе маркирана, освен със стандартните метални пръстени, и със сателитен предавател. Това ще даде  възможност да се проследи прелета на редкия вид към неговите далечни гнездовища в тундрата. Предавателят изпраща координатите на птицата на всеки 8 часа. Така може да се състави доста точна „карта“ на местоположението на птицата и нейната миграция, както и да се научи ценна информация за вида, необходима за по-ефективното му опазване. Наблюденията от първите два дни показват, че птицата се е присъединила към другите гъски на езерото Дуранкулак, нощува във водоема и се храни в околностите на езерото.

Историята на маркираната червеногуша гъска повтаря почти точно историята от книжката за деца, която Зелени Балкани издадоха през 2014г.,  и която разказва историята на гъсока Брент. Ето защо, маркираната гъска бе кръстена със същото име. В книжката, Брент прелита над 6000 километра до България, където се сблъсква с много изпитания (също като истинската червеногуша гъска). В детската приказка, както и в реалната история, Брент попада в ръцете на природозащитници, които полагат грижи за него и после бива освободен, за да поеме дългия път към своето родно място в Сибир.

Надяваме се птицата да се адаптира успешно, след дългия престой „в плен“, да ни позволи да съберем ценни данни за нейното придвижване и успешно да пристигне в тундрата. Да стискаме палци на Брент!  
Продължавайте да следите историята на червеногушия гъсок и тук.
 
Повече за вида червеногуша гъска и защо е ценен той - може да научите на сайта ни за вида http://greenbalkans.org/branta/bg/

За допълнителна информация:
- за лечението на птицата в Спасителния център за диви животни - д-р Христина Клисурова - моб. тел. 0886570053;
- за маркирането на гъската и програмата на Зелени Балкани за нейното опазване - Елена Стоева - моб. тел. 0887574699.