Новини

Зелени Балкани ще отбележи 21-ви май - Европейски Ден на НАТУРА 2000 със серия от събития в различни селища на България

Зелени Балкани ще отбележи 21-ви май - Европейски Ден на НАТУРА 2000 със серия от събития в различни селища на България

21.05.2016
Природолюбителите ще могат да се включат в различни инициативи в Стара Загора, Харманли и с. Левка, общ. Свиленград.
 
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 е създадена с цел опазване на редки и защитени видове и техните местообитания в Европейския Съюз. За да се привлече вниманието на гражданите на Европа към опазването на биоразнообразието, ЕС популяризира отбелязване на Деня на НАТУРА 2000 във всички Европейски страни http://www.lifecommunity.eu/
 
НАТУРА 2000 осигурява на местните хора допълнителни възможности като компенсаторни плащания, популяризиране на алтернативен туризъм и потенциал за устойчиво развитие на отдалечени райони със съхранена природа.
 
В тази връзка е и инициативата на Зелени Балкани за отбелязване на 21-ви май - Европейски Ден на НАТУРА 2000.
 
Ето и Програма на събитията за честването на празника
 
,,Сакар – Земя на съкровища“
19 – ти май, от 10,00 часа,, в Исторически музей – гр. Харманли, ще бъде официално открита изложбата ,,Сакар – Земя на съкровища“. Събитието се организира съвместно с Историческия музей и е част от програмата ,,Ден и Нощ на Музеите“. След откриването изложбата ще остане на разположение за посещения от жителите и гостите на Града;
 
На гости на белошипата ветуршка
            19-ти май, Модул за освобождаване и адаптация на белошипата ветуршка в село Левка, общ. Свиленград. Преподаватели, ученици от 3-ти клас на ОУ ,,Иван Вазов“ - Свиленград, както и техните родители ще посетят Модула на Зелени Балкани. Гостите ще се запознаят отблизо с живота на белошипите ветрушки в създадената от Зелени Балкания, колония на редките птици на територията на Защитени Зони ,,Сакар“ част от НАТУРА 2000 у нас;
            21-ви май, Модул за освобождаване и адаптация на белошипата ветуршка в село Левка, общ. Свиленград. Преподаватели, ученици от 2-ри клас на ОУ ,,Иван Вазов“ - Свиленград, както и техните родители ще посетят Модула на Зелени Балкани. Гостите ще се запознаят отблизо с живота на белошипите ветрушки в създадената от Зелени Балкания, колония на редките птици на територията на Защитени Зони ,,Сакар“ част от НАТУРА 2000 у нас;  
 
Части от територията на общините Свиленград и Харманли попадат в обхвата на една от най – значимите Защитени Зони от НАТУРА 2000 у нас и това е ЗЗ ,,Сакар“.  Тук се срещат редки и защитени видове птици, бозайници, влечуги, земноводни, безгръбначни и растения където се срещат на много малко други места в страната. Такива са например царския орел, орхидеите, костенурките и др. А от скоро , след целенасочен проект на Зелени Балкани по програма LIFE на Европейския Съюз, в Свиленградското село Левка е възстановено гнезденето на белошипата ветрушка – дребен вид сокол, за който до неотдавна се считаше, че вече не се размножава в България.
 
21-ви май, Спасителен Център за Диви Животни на Зелени Балкани в Стара Загора. Домакините от Центъра организират Ден на отворените врати. Тук гостите ще могат да се запознаят с проектите на Зелени Балкани за размножаване в изкуствени условия на белошипи ветрушки, ловни соколи и различни видове лешояди, като част от Програмата на организацията за подпомагане на дивите популации на тези видове у нас. В по – голяма част от случаите, размножените във волиерите на Центъра птици се освобождават в природата в различни Зони от НАТУРА 2000, където са техните естествени местообитания.

 
Включете се и вие, да направим пеперудата с ръце – символа на Деня на НАТУРА 2000!
 
 За допълнителна информация:
Зелени Балкани
Градимир Градев –Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 AT/BG/360
моб. тел.: 0885 609289, е-mail : ggradev@greenbalkans.org