Новини

Зелени Балкани приеха четвърти бедстващ млад царски орел за това лято!

Зелени Балкани приеха четвърти бедстващ млад царски орел за това лято!

27.09.2011
Първоначалният преглед показва изключително тежкото състояние на младия орел. Десният крак е откъснат при тарзо-метатарзалната кост и изцяло липсва. При левия крак се наблюдава начална фаза на некроза, почти пълно обездвижване и белези наподобяващи обгаряне причинено от електричество. Вероятно това е и причината за пораженията по краката на орела, но по крилата, опашката и тялото липсват видими следи от обгаряне, каквото се получава при повечето едри птици поразени от електричество. Поради това е и затруднено категоричното диагностициране на източника на нараняванията на орлето. Друга възможна причина за нараняването са поставени незаконни капани за наземни хищници. Друг факт, който насочва към електричеството, като причина за пораженията по краката на орела, е че в района на намирането са разположени няколко линии проводници за пренос на електричество. Възможно е младият и неопитен орел да е направил опит да кацне на някой от стълбовете с електрически проводници и контакта с тях да е предизвикал тежките наранявания. Освен това, в деня, преди да бъде открита младата птица, в района е било дъждовно, като влагата допълнително увеличава възможността за фатални поражения от електричеството при близък контакт.

След приемането на царския орел в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, експертите са почти безпомощни да му помогнат. Въпреки приложената терапия, общото състояние на орлето бързо се влошава, настъпват некрози по мускулатурата и леталния изход е неизбежен.

Като цяло, краткото съществуване на този млад орел е изключително драматично.
Орлето е едно от двете излюпени малки, в гнездото на единствената известна двойка царски орли размножаваща се в района на Средна гора.

В края на месец юни, силни бури стават причина младите птици да изпаднат от гнездото. Едното орле е прието в Спасителния център на Зелени Балкани и по-късно е настанено в ,,приемно семейство” - гнездо на друга двойка размножаващи се орли в района на Дервентските възвишения. Второто орле, е открито по-късно от БДЗП след щателно претърсване на района, поставено е в изкуствено гнездо изградено в близост до падналото гнездо, където родителите му го приемат и продължават да отглеждат. Орлето е маркирано със сателитен предавател, което дава възможност да се проследи последващото развитие на младата птица. По-късно орлето напуска успешно гнездото си и до четвъртък 22 септември младата птица облита района на гнездото и близките околности. Тогава младия орел е открит в безпомощно състояние, паднал на земята, от жител на близкото село, който подава сигнал към служители на ДНП ,,Централен Балкан”. Колегите от Парковата дирекция, реагират мигновено в празничния ден и предават птицата на експерт от Зелени Балкани. Бедстващото орле незабавно е транспортирано в Спасителния център на Зелени Балкани. В крайна сметка, след толкова положени усилия от неправителствените организации, Дирекцията на парка и местните жители се оказват недостатъчни за спасяването на живота на младия царски орел.

За съжаление напоследък зачестиха сигналите и информациите за редки видове птици пострадали от електропреносната мрежа и все по-категорично се доказва тази заплаха като основна за много видове птици.

Припомняме, че при другите три случая, на приети в Спасителния център на Зелени Балкани, млади, безпомощни орли, през това лято, ставаше въпрос за млади птици, изпаднали от гнездото или неуспели в първия си полет. В два от тези случаи, младите птици са възстановени своевременно и върнати в природата. Третото орле настанено в Центъра по настоящем все още се възстановява, като надеждите на екипа са, че то скоро ще бъде върнато в естествената му среда.
За съжаление, в четвъртия случай, тежкото състояние на орлето не позволи неговото успешно възстановяване.


За допълнителна информация :

Градимир Градев - Координатор полеви дейности за царския орел
e-mail:
ggradev@greenbalkans.org , моб. тел.: 0885609289

Любомила Кривошиева - Рехабилитатор Спасителен център за диви животни
e-mail:
lkrivoshieva@greenbalkans-wrbc.org , моб. тел. 0885228486