Новини

Зелени Балкани посети размножителния център за белошипи ветрушки на испанската организация ДЕМА

Зелени Балкани посети размножителния център за белошипи ветрушки на испанската организация ДЕМА

20.11.2012
Посещението бе извършено в рамките на проект „По-голям шанс за белошипата ветрушка в България” LIFE11 NAT/BG/360 , с който Зелени Балкани, ДЕМА и ЕВРОНАТУР целят възстановяването на това красиво малко соколче в страната ни.Екипът на Зелени Балкани разгледа клетките за размножаване на белошипи ветрушки, разработени от нашия опитен колега Пепе Антолин. Те са съобразени със социалния нрав на птиците и имитират условията в естествена колония, като едновременно с това позволяват постоянно наблюдение и намеса при нужда. Видяхме и специалните гнездилки за белошипи ветрушки, които не позволяват на дребни хищници и птици да нападнат яйцата или малките.Нашите колеги и приятели ни заведоха на покрива на църквата в Алмендралехо, която е обявена за защитена зона по Директивата за птиците, защото в нея гнездят около 80 двойки белошипи ветрушки! Тази внушителна цифра се дължи единствено благодарение на усилията на нашите партньори от ДЕМА и техните доброволци, които са поставили няколко типа изкуствени гнездилки, дали дом на шумната колония. Гнездилките са поставени така, че не се виждат от земята и не развалят архитектурата на внушителна църква, а с благословията на новия свещеник и местното полицейско управление, на камбанарията е поставена и камера, която позволява директно наблюдение на обитателите на покрива.Вдъхновени от тази забележителна работа, подкрепата на местните институции, децата и доброволците, вярваме, че благодарение на огромния опит и ентусиазъм на колегите от ДЕМА, ще успеем да върнем белошипата ветрушка в Сакар!За повече информация:

Ивайло Клисуров - управител на Спасителния център за диви животни - 0886570052,
iklisurov@greenbalkans.org