Новини

Зелени Балкани отбеляза Деня на птиците по време на Празникът за деца и кучета

Зелени Балкани отбеляза Деня на птиците по време на Празникът за деца и кучета

08.10.2019
През изминалата седмица в Стара Загора се проведе "Празник за деца и кучета".

Събитието бе организирано от СНЦ "За хората и животните", а ние от екипа на Спасителния център за диви животни и екип от проект: „Натура 2000 в България – Нови Хоризонти“ бяхме поканени да запознаем посетителите с дивите птици. За това, решихме да съчетаем "Празника за деца и кучета" с Европейския ден на птиците.

Запознахме гражданите със защитените видове птици, фигуриращи в Директивата на ЕС за птиците от Натура 2000 зони, които постъпват като пациенти в Спасителния център за диви животни. Всички имаха възможността да видят от близо макет на червеногуша гъска в реален размер и някои от пациентите на Спасителния център - керкенезът Владко, горската улулица Чара, кукумявката Блага и мишеловът Мишо.

В практическата част от събитието ветеринарните лекари на Центъра направиха кратка демонстрация и обучение по оказване на първа долекарска помощ на дива птица със счупено крило.

Благодарим за поканата да отбележим заедно този празник!


Допълнителна информация:
За Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.