Новини

Зелени Балкани отбеляза 21-ви май - Европейски Ден на НАТУРА 2000 със серия от събития

Зелени Балкани отбеляза 21-ви май - Европейски Ден на НАТУРА 2000 със серия от събития

26.05.2016
Серия от разнообразни събития на Зелени Балкани белязаха Европейския ден на НАТУРА 2000.
 
Отбелязването на значимата природозащитна дата започна още на 19 май, когато в Историческия музей в град Харманли, бе официално открита изложбата ,,Сакар – Земя на съкровища“. Изложбата е част от дейностите по проекта на Зелени Балкани - ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 AT/BG/360, изпълняван с подкрепата на Програма LIFE  на ЕС. Събитието, организирано съвместно с Историческия музей бе, също и част от програмата ,,Ден и нощ на музеите“. На откриването присъстваха деца и граждани на Харманли, които научиха повече за своето значимо за природозащитата родно място. Планираме изложбата да остане още дълго в музея, на разположение жителите и гостите на Града.
           
Същият ден Модулът за освобождаване и адаптация на белошипи ветуршки в село Левка, бе посетен от преподаватели, родители и ученици от 3-ти клас на ОУ ,,Иван Вазов“ - Свиленград. Гостите се запознаха отблизо с живота на белошипите ветрушки в създадената от Зелени Балкани колония на редките птици на територията на Защитени Зони ,,Сакар“ част от НАТУРА 2000 у нас;
           
На самата дата, 21-ви май, Модулът за освобождаване и адаптация на белошипи ветуршки в село Левка бе посетен от по-малките възпитаници на ОУ ,,Иван Вазов“ – Свиленград – второкласниците, придружени от техните преподаватели и родители. Те, както и по-големите, при нас се запознаха отблизо с живота на белошипите ветрушки и научиха повече за отбелязваната природозащитна дата. По-късно през дена на гости в Модула бяха служители на EVN България, които научиха много нови неща не само за белошипата ветрушка, но и за НАТУРА 2000 и нейната роля за опазване на видовете в Европа. Посещението бе по инициатива на електроразпредилителната компания, която също се включи в отбелязването на Деня на НАТУРА 2000.
 
 
По същото време екипът на Спасителния Център за Диви Животни на Зелени Балкани в Стара Загора също отбеляза деня на НАТУРА 2000. На 21 май домакините от Центъра също посрещнаха служители на EVN, България, дошли специално да се запознаят с дейността му. Малко по-късно на гости бяха и участници в коледната инициатива на Центъра „Един ден за ранените диви животни“, които разгледаха двора, запознаха се с дейностите в амбулаторията и реанимацията и имаха възможност да се снимат с някои от птиците в Центъра.
 
Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 е създадена с цел опазване на редки и защитени видове и техните местообитания в Европейския Съюз. За да се привлече вниманието на гражданите на Европа към опазването на биоразнообразието, ЕС популяризира отбелязване на Деня на НАТУРА 2000 във всички Европейски страни http://www.lifecommunity.eu/
 
НАТУРА 2000 осигурява на местните хора допълнителни възможности като компенсаторни плащания, популяризиране на алтернативен туризъм и потенциал за устойчиво развитие на отдалечени райони със съхранена природа.
 
Части от територията на общините Свиленград и Харманли попадат в обхвата на една от най – значимите Защитени Зони от НАТУРА 2000 у нас и това е ЗЗ ,,Сакар“.  Тук се срещат редки и защитени видове птици, бозайници, влечуги, земноводни, безгръбначни и растения където се срещат на много малко други места в страната. Такива са например царския орел, орхидеите, костенурките и др. А от скоро , след целенасочен проект на Зелени Балкани по програма LIFE на Европейския Съюз, в Свиленградското село Левка е възстановено гнезденето на белошипата ветрушка – дребен вид сокол, за който до неотдавна се считаше, че вече не се размножава в България.
 
 
За допълнителна информация:
Градимир Градев  - Ръководител на проект
,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 AT/BG/360
моб. тел.: 0885 609289, е-mail :
ggradev@greenbalkans.org