Новини

Зелени Балкани на третия международен соколарски фестивал – Ал Айин, ОАЕ

Зелени Балкани на третия международен соколарски фестивал – Ал Айин, ОАЕ

22.12.2011
Втори по ред в арабския свят, фестивалът се проведе в ОАЕ град Ал Аийн на 140 км от столицата на емирство Абу Даби. Присъстваха повече от 800 представители от над 80 държави от всички краища на света. Събитието се осъществи в няколко етапа. През първите няколко дни фестивалът се проведе в пустинята, на 50 км от град Ал Аийн, където бе разположен полеви лагер от палатки и шатри. Там бяха изложени птици от всички краища на света – от САЩ до Монголия, от Япония до Бразилия. Представени бяха много и интересни събития, като лов със соколи, традиционни Арабски ритуали, изложби, съревнования с камили и коне..

В периода 15 – 17 декември дейностите от пустинния соколарски лагер се преместиха в центъра на град Ал Аийн, където беше подредена голяма изложба в Джахили форт (Al Jahili Fort) построен 1898 година. На това място се изложиха всички дейности свързани със соколарство, традиционни методи за лов и пособия на соколарството. Другата част от фестивала премина в международна конференция по темата. В таз част на фестивала се застъпиха и природозащитни теми, като рехабилитация на диви животни, размножаване в неволя, оказване на първа помощ и лечение на соколи, консервационни проекти насочени към опазване и проучване на различни видове соколи и други грабливи птици, проблеми свързани с международната търговия със защитени видове CITES, трафик на птици и проучване на миграциите на някои видове соколи чрез GPS предаватели и проучване на ДНК честота на птиците и популациите, проблемите с хибридните птици и много, много други. Застъпени бяха и програми за реинтродукция (повторно въвеждане на изчезнали видове) насочени към ловния сокол и други видове. Именно тази дейност е и причината за участието „Зелени Балкани“. На 15 декември Спасителният център представи основните си дейности, свързани с методи от соколарството, използвани успешно в природозащитна дейност. Същото така беше споделен опит при лечение на грабливи птици, успешни ветеринарни практики през 2010 и 2011 г. Споделени бяха и няколко случая, свързани с незаконно отглеждане на защитени видове, опити за трафик през България и тясното сътрудничество с Министерството на околната среда и водите.

Другата част от Българското участие бе свързано с дейностите по проекта за реинтродукция на ловния сокол в България, представени от Димитър Рагьов представител ИБЕИ (Институт по биологична разнообразие и екосистемни изследвания към БАН). На конференцията бяха изложени резултатите от пилотното освобождаване в природата на 6 млади ловни сокола. Представените резултати бяха анализирани от широк кръг специалисти по темата, които предложиха различни решения за бъдещото възстановяване на популацията на ловния сокол в България.

По време на цялото събития успяхме да споделим и почерпим опит от десетки специалисти от целия сват, по важни за нашите природозащитни дейности. Осъществени бяха десетки нови контакти, което с течение на времето ще ни позволи да повишим все повече знанията и капацитета си по дейности по опазване на дивата природа.

Изказваме специални благодарности на IWC (International Wildlife consultant) и по-специално на Г – н Андрю Диксън за отправената покана за участие на семинара, както и на спонсорите -Правителството на ОАЕ и Агенцията по опазване на природата – Абу Даби


За повече информация:
Ивайло Клисуров - Управител на Спасителния център на Зелени Балкани
моб. тел.: 0886570052, e-mail:
iklisurov@greenbalkans.org

Димитър Рагьов – Биолог сътрудник на ИБЕИ – БАН
моб. тел.: 0898585553,e-mail: 
dimitar.ragyov@gmail.com