Новини

Зелени Балкани на изложението Природа, Лов, Риболов в Международен Панаир - Пловдив

Зелени Балкани на изложението Природа, Лов, Риболов в Международен Панаир - Пловдив

24.03.2013
В дните от сряда до неделя (20 март до 24 март) посетителите ще имат възможността да посетят щанда на Зелени Балкани, да се запознаят с дейността ни, да присъстват на презентации на най-различни тематики, да гледат филми за природозащитата. Вратите на изложението са отворени всеки ден от 9 до 18 часа (от сряда до събота), а в неделя до 14,00 часа. .

Ето и програмата на Зелени Балкани за изложението ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ:

20-ти март
09:00 - 13:00 ч. - Откриване на щанда.
13:00 - 18:00 ч. - Възстановяване на белошипата ветрушка.
21-ви март
10:00 - 15:00 ч. - Спасителен център за диви животни.
15:00 - 18:00 ч. - Завръщане на лешоядите в България.
22-ри март
09:00 - 13:00
ч. - Ключовото място на влажните зони (реки, езера, блата) в кръговрата на водата на планетата.
13:00 - 18:00 ч. - Разговор за доброволчеството.
23-ти март
09:00 - 13:00 ч. - Опазване на застрашени видове водолюбиви птици и природни местообитания в Поморийско езеро.
13:00 - 18:00 ч. - Управление на горите в Натура 2000 зони.
24-ти март
09:00 - 14:00 ч. - Последната чаплова колония в Тракия.

Малко информация за самото изложение:
ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ се осъществява от 1995г. и е едно от най-богатите и популярни изложения с подобна тематика. Зелени Балкани са традиционни  участници в него, като и тази година участието на организацията се осъществява с любезната подкрепа на Международен Панаир - Пловдив.
ПРИРОДА, ЛОВ, РИБОЛОВ е утвърден форум на фирми, институции, сдружения и специалисти, свързани с горското стопанство, дивечовъдните и рибовъдни дейности; с опазването на защитените територии и биоразнообразието, както и туризмa сред дивата природа.
Изложението е привлекателно за изкушените от лова и риболова, за ценителите на ловните трофеи, за туристите и за любителите на конния спорт. Тази изложба е за всеки, който търси оригинални идеи за свободното си време и за своето хоби.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

За допълнителна информация:
Румяна Николова – стажант в Зелени Балкани по програмата “Ново начало – от образование към заетост” ,
моб. тел: 0885733902, е-mail:
rnikolova@greenbalkans.org