Новини

Зелени Балкани на форум на Фондация „Глобални библиотеки – България“

Зелени Балкани на форум на Фондация „Глобални библиотеки – България“

15.11.2023
В началото на седмицата екип на Спасителния център на Зелени Балкани бе гост на националния форум „Партньорство за устойчивост“ на Фондация „Глобални библиотеки – България“.

Там, в панела „Партньорство за устойчивост“, съвместно с дългогодишните ни партньори от Регионална библиотека „Захарий Княжески“ – Стара Загора представихме добрите практики и дългогодишните си партньорски взаимоотношения.

Участници в събитието бяха директори на регионални библиотеки, университетски преподаватели, бизнес мениджъри, библиотекари, застъпници за библиотеките, представители на неправителствени организации от цялата страна.

Благодарим за поканата и възможността да споделим опита си с широката аудитория на събитието. Надяваме се да сме били полезни и от участието ни да се зародят много нови идеи и бедящи партньорства.