Новини

Зелени Балкани на Узана Поляна Фест 2023г.

Зелени Балкани на Узана Поляна Фест 2023г.

28.07.2023
И тази година бяхме участници в еко-фестивала Узана Поляна Фест, провеждан в местност Узана, близо до гр. Габрово. Осмото издание на фестивала се проведе на 21 - 23 юли 2023г. и ние от Зелени Балкани посрещахме посетителите на фестивала на информационен щанд, на който можеха да получат информация и материали за застрашените видове, за завръщането на които организацията работи. Също така, с нас бяха птиците от Спасителен център за диви животни Зелени Балкани - черношипата ветрушка Владко и мишеловът на харис - Харис, с които всеки можеше да се снима за спомен и да научи интересни факти за начина им на живот и физиологията им, защо са пострадали и защо са останали при нас.

Екипът на проект “Живот за сокола”, заедно с отбор ентусиазирани доброволци на Зелени Балкани посрещаше всеки с усмивка и обясняваха на посетителите как да разпознаят вида в дивата природа, с какво се хранят соколите и защо е важно да ги опазваме и да ги има в българската природа.

С по-малките ни посетители нареждахме заедно интерактивен пъзел-игра за застрашени видове и всички получиха като награда за участие стикери и информационни дипляни за видовете.

Най-любимата за всички част, разбира се, беше освобождаването в дивата природа на 6бр. керкенези, които освободихме заендо с голяма част от посетителите на фестивала и полетяха в небето над Узана.

Благодарим за поканата и чудесната организация на фестивала!

За контакти:
Поля Тончева - Специалист комуникации, тел. 0894059156,
ptoncheva@greenbalkans.org
Ива Жекова - Специалист Комуникации, тел. 0894059156,
izhekova@greenbalkans.org


Участието ни бе реализирано благодарение на: