Новини

Зелени Балкани на Годишната среща за брадати лешояди в Паси, Франция

Зелени Балкани на Годишната среща за брадати лешояди в Паси, Франция

17.11.2017
Зелени Балкани имаха честта и удоволствието да представят плановете за реинтродукция на брадат лешояд в България на годишната среща на експертите по вида, която се проведе на 10-12.11, в Паси, Франция.

Срещата събра над 130 официални представители, специалисти, учени и изследователи от повече от 10 страни от Европа, Африка и дори Северна Америка. Събитието бе организирано от Фондацията за опазване на лешояди (VCF), партньор на Зелени Балкани в нашите дългосрочни програми за възстановяването на лешоядите в България. Домакини бяха ASTERS, Франция.

На събитието се честваха 20 години от първото излюпено на свобода малко брадато лешоядче, в резултат на дейностите по реинтродукция на вида в Алпите. Беше огромно удоволствие и вдъхновение да проследим историята на възстановяването на вида в района и можем само да поздравим десетките колеги, допринесли за този огромен успех!

Събитието даде възможност да се направи преглед на напредъка на проектите по реинтродукция на брадати лешояди, координирани от VCF в Европа, от Алпите (където тази година популацията достигна рекордните 42 размножаващи се двойки), през Гранд Коз (Grands Causses), където се правят опити за реинтродукция, за да се свържат Алпийската и Пиренейската популации. На срещата присъстваха и експерти от Южна Африка, които споделиха своите намерения за разгръщане на програма за размножаване в плен и подсилване на намаляващата популация на вида.

В дните след интересните лекции и представяния, експертите имаха удоволствие да посетят и една от гнездовите територии и да наблюдават една от днес живеещите там двойки брадати лешояди.

На срещата бяха представени и плановете на България за дългосрочна програма за реинтродукция на брадат лешояд, работата по която започна още в края на 90те. След няколко извършени пред-проектни проучвания, успешното възстановяване на белоглавия лешояд и настоящата работа по възстановяването на черния лешояд (в рамките на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649), се надяваме да започнем практическата работа по реинтродукция на брадат лешояд още през 2019-2020 година, с помощта на опита и съдействието на всички колеги, присъствали на срещата.  

Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани - Стара Загора, е част от мрежата специализирани центрове и зоопаркове, в които се отглеждат и размножават брадати лешояди на затворено. От 1978 година, мрежата е успяла да „отгледа” повече от 461 малки брадати лешояди, благодарение на които е възстановена популацията на вида в Алпите и Андалусия. От 2016та година нашата двойка е произвела общо 3 малки, едно от които лети свободно в Андалусия!
 
За повече информация:
Елена Кметова-Биро
тел: 0885 219 557; ekmetova@greenbalkans.org