Новини

Зелени Балкани и кмета на Тополовград в съвместна акция за връщане в природата на редки видове птици

Зелени Балкани и кмета на Тополовград в съвместна акция за връщане в природата на редки видове птици

29.11.2012
Съвместната инициатива ще се състои на 29 ноември от 15,00 часа, в околностите на манастир ,,Света Троица”, в землището на село Устрем, общ Тополовград. В събитието ще участват представители на община Тополовград и компетентните институции, местни хора, ученици и природолюбители.

Доскорошните пациенти на Спасителния център – един бухал и два обикновени мишелова са преминали успешно рехабилитация в специализираната клиника на Зелени Балкани. След положените за тях грижи, редките и защитени от Закона птици са готови да се завърнат в естествената им среда. Интересна е съдбата на бухала, който се завръща у дома, в околностите на село Устрем. Там, в средата на юли тази година, птицата е намерена с рана на дясното крило. Благодарение на намесата на местните хора и оказаното съдействие от Община Тополовград при транспортирането на бухала до Спасителния център, сега нощната птица може да полети отново сред природата.

Мястото за завръщането към свободата на пернатите, не е избрано случайно. Районът около село Устрем, и община Тополовград са част от екологичната мрежа НАТУРА 2000.

Територията попада в границите на Защитена Зона „Сакар” BG 0002021 с предмет и цели на опазване дивите птици и техните местообитания.

За да бъде проследен процеса на адаптиране в естествената среда на бухала, както и района му на обитание, птицата ще бъде маркирана посредством GPS / GSM предавател.

Акцията по освобождаване в природата на защитените птици и популяризиране на тяхното опазване сред местната общественост се извършва в рамките на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка“, LIFE11 NAT/BG/360 в обхвата на който попада и община Тополовград, като част от Защитена Зона,,Сакар“

Засвидетелстваната ангажираност от страна на местната администрация в лицето на община Тополовград, и лично от кмета на Общината г-н Божинов, ни дава надежда че ще успеем в едно от нашите основни предизвикателства – да привлечем общественото внимание към опазването на редки и защитени видове и местата които те обитават.


За допълнителна информация:
Градимир Градев,
Ръководител на проект
Моб. тел.: 0885 609289 ;е-mail: ggradev@greenbalkans.orgХристина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
Моб. тел.: 0886570053e-mail: hhristova@greenbalkans.org;