Новини

Зелени Балкани и Тракийския университет – в тясно сътрудничество при обучението на бъдещите ветеринарни лекари!

Зелени Балкани и Тракийския университет – в тясно сътрудничество при обучението на бъдещите ветеринарни лекари!

05.04.2021
Каузата на екипа на Спасителния център е опазването на дивите животни на България! За съжаление, обаче, екипът ни е малък и не може да се справи с всички предизвикателства, пред които е поставен по време на работата си!

Ето защо, с огромна гордост и неприкрито щастие ви правим свидетели на една от, може би най-важните, аспекти от нашата работа – образованието в на нашите бъдещи колеги – студентите по ветеринарна медицина от Тракийския университет.

Миналата седмица част от тях проведоха упражнение по хирургия на екзотичните животни в амбулаторията на Спасителния център на Зелени Балкани.

Разпределени в три групи, заради мерките за безопасност, под вещото ръководство на доц. Чапръзов и не без участието на ветеринарните лекари на Центъра, младите, бъдещи специалисти, се учиха на методите за пилене на нокти и клюн на птици, техника за безопасност и превенция от нараняване по време на манипулации.

А, фактът, че това е само една от многото подобни инициативи на сътрудничество в Тракийският университет, освен че ни радва, ни дава надежда, че за в бъдеще ще имаме все повече подготвени в областта на ветеринарната медицина за диви животни специалисти!

Част от присъстващите студенти са и стипендианти по проект "Студентски практики- Фаза 2" на МОН, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинасиран от Европейския социален фонд!