Новини

Зелени Балкани и

Зелени Балкани и "Мини Марица-изток" ЕАД в съвместна „спасителна“ акция

06.07.2016
При своята дейност, човекът задължително променя света около себе си. Но вероятно най-променения ландшафт, в резултат на човешка дейност, е територията на откритите рудници. След преминаването на тежката техника и пустинята изглежда по-жизнена. Но природата не търпи празни пространства. Затова дори и този силно урбанизиран, и лишен от ресурси за оцеляване, район си има своите диви обитатели.

Черношипата ветрушка - един виртуозен летец, отличаваща се и със своята непретенциозност, отдавна е превзел и тези територии. Поради липса на дървета и скали, той разрешава "жилищния" проблем с  каквото има под ръка - всякаква тежка техника с голяма височина. Роторните багери са просто великолепни със своите 60-80 метрови височини и множеството кухини в металните профили.

Разбира се, малките соколи не са домашни кокошки и гнездото като правило е в трудно достъпни участъци, рядко посещавани от хора. Но това правило отпада, когато багерът има нужда от ремонт. Тогава изведнъж хората се появяват навсякъде, при това повече от обикновено, чува се остър, необичаен, шум, присвяткат странни светлини. Когато това съвпадне и с излитането на малките от гнездото - един особено критичен за оцеляването им период - не е чудно, че възрастните птици стават малко нервни и агресивни. Тази малка птичка (с тегло едва 160 гр.) едва ли може да причини нещо повече от стряскане, но напълно разбираемо е, когато висиш на 60 м от земята и двете ти ръце са заети с инструменти, да не си във възторг от кръжащата на сантиметри топка енергия и себеотрицание.
Затова, след като бяхме потърсени за съдействие от  "Мини Марица-изток" ЕАД, решихме да се отзовем, макар улавянето на птици с алпийски способи да не е в преките задължения на служителите на Спасителния център на Зелени Балкани. Освен това, този вид птици са защитени от Закона за биологичното разнообразие(ЗБР) и всякаква човешка намеса в живото им е забранена. Евентуално преместване на гнездо, яйца или малки, както и улавяне на възрастните птици е крайно нежелателно, възможно само след сложна процедура и разрешение от Министъра на околната среда и водите.

За радост на всички проблемът се оказа по-лесен за разрешаване от очакваното - гнездото беше достъпно и за щастие вече празно, а единственото все още не добре летящо малко бе заловено от работниците. След бърз преглед и опръстеняване то бе върнато на опеката на своите родители. До седмица и то ще може да лети прилично, и постепенно ще се откъсне от родното си, метално, гнездо, а малко по-късно и от вече успокоените родители.
Впечатлени сме от разбирането и доброто отношение към птиците от страна на работниците в предприятието, както и от желанието на ръководството, подобни проблеми да не се разрешават в ущърб на дивите животни.