Новини

Зелени Балкани гостува на децата от старозагорските села Борилово и Ягода

Зелени Балкани гостува на децата от старозагорските села Борилово и Ягода

09.08.2022
В началото на август екипът на Зелени Балкани се срещна с деца от две старозагорски села. Целта на посещението бе да насочим вниманието на младите хора от местната общност към проблема със замърсяването на околната среда и вредите, които хората нанасят върху природата.

Посещението бе в рамките на дейностите, предвидени по проект „За по-чиста природа  - днес, утре и завинаги“, финансиран от програма „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.

Поговорихме с над 60 деца и техните родители от старозагорските села Борилово и Ягода за природата и нашия отпечатък върху нея. Основен акцент на разговорите ни бе отпадъкът, който всички ние генерираме и това, което той причинява на животните. Макет на щъркелово гнездо с отпадъци в него, изготвен по проекта, ни помогна да покажем нагледно проблема и да докажем сериозността му.

В края на визитата ни при младите любопитковци ги зарадвахме, като освободихме керкенези, отгледани в бебешкия сектор на Спасителния център на Зелени Балкани.

Дейностите се реализират по проект „"За по-чиста природа - днес, утре и завинаги". Настоящият проект се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Лидл България „Ти и Lidl за по-добър живот“, в партньорство с Фондация „Работилница за граждански инициативи“ и Български дарителски форум.