Новини

Зелени Балкани домакин на обща среща на LIFE проектите за България

Зелени Балкани домакин на обща среща на LIFE проектите за България

03.10.2013
В срещата участваха над 40 представители на повече от 12 текущи проекти, финансирани от програмата LIFE на Европейския съюз. Домакини на срещата бяха двата проекта, изпълнявани от Зелени Балкани - "Завръщане на лешоядите в България" LIFE08 NAT/BG/278 и „Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360.

Освен екипите на проектите, от водещи природозащитни НПО от страната, научни институции, Изпълнителна Агенция по Горите и др., наши гости бяха г-н Саймън Гос и г-жа Брунхилде Рак, представители на програма LIFE на Европейския съюз и г-жа Росина Жмуранова от Министерството на околната среда и водите.

Участниците имаха възможност да представят проектите си, да обсъдят различни проблеми и предизвикателства, решения и възможности за сътрудничество.
След края на програмата, всички посетиха Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани - Стара Загора. Естествено, всеобщи любимци станаха розовият пеликан Филип и улулицата Лули, но вярваме, че всички колеги откриха по нещо интересно за себе си и своите проекти.

На следващият ден, представителите на Европейската Комисия и АСТРАЛЕ посетиха заедно с екипа на проект "Завръщане на лешоядите в България" волиерата за адаптация на лешояди над Сливен, където маркираха и освободиха лешоядът Бруно - К61. Бруно бе освободен заедно с три други белоглави лешояди, като на освобождаването присъстваха и представители на ДПП Сините камъни и ДГС Сливен.
След това гостите посетиха друга от волиерите за адаптация, тази край с. Тъжа, в района на Централен Балкан. Тук освен с екипа на проекта, те можаха да се запознаят и с представители на ДНП Централен Балкан.

Програма LIFE на Европейския Съюз е специализиран финансов инструмент, който финансира проекти в областта на опазването на околната среда и природозащитата. От 1992 LIFE съ - финансира около 3954 проекта, допринасяйки с приблизително 3,1 милиарда евро за опазването на околната среда в ЕС – www.ec.europa.eu/environment/life/ . След приемането на България в ЕС през 2007 г., природозащитната общност в страната стартира изпълнението на редица проекти. Те са насочени към опазването на редки и защитени видове като царския орел, белоглавия и египетския лешояд, белошипата ветрушка и ловния сокол, както и на важни местообитания, сред които крайбрежни лагуни, гори и местообитания на редки растения и др.

За контакти :
Елена Кметова, Ръководител на проект „Завръщане на лешоядите в България”, LIFE08 NAT/BG/000278;
тел.: 0885 219 557; ел. поща: ekmetova@greenbalkans.org

Симеон Марин, Координатор полеви дейности на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360;
тел.: 0889 223 173; ел. поща: smarin@greenbalkans.org