Новини

Завръщането на ловния сокол – работата на терен продължава!

Завръщането на ловния сокол – работата на терен продължава!

10.07.2021
Освен работата по самите птици – отглеждане, хранене, размножаване, освобождаване на малките и грижи по тях, ние в Спасителния център на Зелени Балкани, имаме и много допълнителна работа по дейностите по завръщането на ловния сокол у нас.

Тези дни, например, работихме на терен. Оправихме черния път, който води до адаптационните волиери, който с годините експлоатация бе станал доста лош.
Сменихме и табелата, поставена в най-близкото село в района на теренните ни дейности, която обозначава работата ни по проекта и описва в детайли с какво, точно, се занимаваме.  

Всичко това е началото на подготовката за традиционния фестивал, организиран в края на активния период на проекта на терен, който събира всички служители, доброволци, институции, представители на местната власт, въвлечени в приключението „Завръщане на ловния сокол в България“.

Благодарим на учениците от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина "И. Павлов", Стара Загора, на производствена практика при нас, за помощта в това нелеко начинание!

Проектът „Завръщане на ловния сокол в България“ се финансира от Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund и ЗАД „Армеец“.