Въпроси и отговори

Защо няма онлайн ежедневна информация за всеки пациент?

Екипът на Спасителния център е посветен изцяло на грижите за пациентите. Те са свързани с ежедневна тежка работа, свързана с почистване, хранене, операции, лечение, логистика и организация по транспорта на животните, консултиране по телефона и много много други. Постъпващите пациенти са понякога десетки на ден.  На практика Центърът трудно поема всички пациенти и се екипът се справя със задачите, благодарение на свръхусилия и извънреден, доброволен труд. За нас на първо място са качествените грижи за пациентите. Понастоящем екипът на Центъра няма физическата възможност да качва ежедневно информация и снимки за текущото състоянието на всеки един от десетките пациенти /което се променя всеки ден/.
За това, всеки, който има интерес към съдбата на животно може да се информира по един от следните начини :
  • Чрез новините, които се опитваме да качваме всеки ден на ФБ и интернет страницата на Центъра
  • Като отправи запитване на един от телефоните на Спасителния център /важно е да посочите деня на приемане на животното и от къде е пратено, тъй като ежедневно постъпват много птици – понякога от един и същи вид
  • Като посети на място Спасителния център