Въпроси и отговори

Защо не се грижите за гълъби, гларуси, котета, кучета?

Ресурсите на Спасителния център за ограничени. Това налага той да си постави приоритети. Пред десетките бедстващи домашни и диви животни, той дава приоритет на защитените, редки видове. Това е така, защото при тях, спасяването на всеки индивид може да е важно за оцеляването на вида. На пракитка по този начин ние работим за оцеляването на редките видове. Все пак се опитваме да бъдем полезни, като отговаряме на десетки сигнали за гълъби, гларуси и вранови птици и много често съветите ни помагат на хората, без да се налага приемането на птиците в Центъра.
Спасителният център не се грижи за домашни животни, тъй като целта му е да подпомага оцеляването на дивите видове.