Новини

Засаждане на дървета в Спасителния център за диви животни

Засаждане на дървета в Спасителния център за диви животни

19.11.2008

В акцията участваха 23ма доброволци, като някои от тях дойдоха на собствени разноски, специално за залесяването, от София, Габрово и Пловдив.

Доброволците изкопаха дупки за близо 70 дръвчета и посадиха част от тях – предимно овощни видове. Останалите дървета ще бъдат предоставени от разсадник на Държавно лесничейство – Стара Загора и ще бъдат засадени през седмицата.

Със засаждането на дърветата се надяваме да направим Центъра по красив и приятен, както за хората, така и за животните, отглеждани в него и да създадем своеобразен "зелен пояс", който да изолира Центъра и да осигурява спокойствието на птиците. Надяваме се също така да привлечем и повече пойни и други птици, които да станат обитатели на двора на Центъра.

Благодарим още веднъж на всички доброволци, участвали в засаждането на дърветата!

Лице за контакти: Иван Иванов
тел. 042 607741,  e-mail: iivanov@greenbalkans-wrbc.org