Новини

Запознайте се с….. керкенеза, птица за август на Спасителния център

Запознайте се с….. керкенеза, птица за август на Спасителния център

15.08.2013
Представител на дребните соколи, тази птица е неподозиран наш съсед, особено в големите градове на страната. Нейното присъствие се констатира обикновено рано на пролет, когато забързани за ежедневните си задачи, на пътя ни се изпречи пухкава топчица - малко, напуснало гнездото преждевременно.

Истината е, че тези дребнички, елегантни, птички отлично са се приспособили за живот в градовете и селата ни. Там има удобни за гнездене места, и пълната гама от керкенезкото хранително меню – от едри насекоми до дребни мишевидни гризачи, земноводни и влечуги.

Керкенезът е наричан още и черношипа ветрушка. Името си е получил заради способността си, когато ловува, да стои на едно място във въздуха, трептейки бързо с криле.

Годишно в Спасителния център приемаме между 150 и 200 керкенеза – млади птици, или пострадали възрастни.

Отделно това е един от успешните видове, които се размножават при нас. Двойките са сформирани от лекувани в Центъра птици, останали с трайни увреждания. Така тази година във волиерите на Центъра се излюпиха общо 8 малки керкенезчета. Част от тях вече летят свободно в родното небе. А за други, като тези които ще освободим в събота край София, тази тръпка тепърва предстои.

ТУК можете да намерите информация за керкенезите в осиновителната програма на Центъра.

А снимката, поставена в ръчно изработено паспарту изцяло от рециклирани материали, която изпращаме на всеки дарител, внася късче дива природа забързаното човешко ежедневие.

За повече информация:
Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
e-mail:
hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: 0886570053