Новини

Започна размножителния сезон на птиците в Спасителния център

Започна размножителния сезон на птиците в Спасителния център

23.02.2010

От седмица екипът на Центъра наблюдава двете двойки птици, благодарение на камери за видеонаблюдение, поставени специално в клетките на птиците.
Надяваме се това да е само началото на дълъг списък от размножаващи се в Центъра двойки тази година, още повече, че една от целите при създаването на Спасителния център, бе да се даде втори шанс на пациенти, преминали курс на лечение, но с трайни увреждания. Така, тези птици от защитени видове не са “изгубени” за природата, а дават свое поколение. Всички излюпени в Спасителния център птици, след отглеждането, се освобождават в природата на подходящи за тях места.

За повече информация: hhristova@greenbalkans,org