Новини

Започна размножителния сезон на ловните соколи в Спасителния център на Зелени Балкани!

Започна размножителния сезон на ловните соколи в Спасителния център на Зелени Балкани!

04.01.2019
Ловните соколи в Спасителния център вече са в размножителен период!

Как разбрахме ли? Ами много просто, проявата на кавалерско поведение у мъжките птици става все по-често. То, обикновено, се изразява в носене на храна за женската, оправяне на гнездото, дори и единични опити за копулация!
В Спасителния център на Зелени Балкани в момента има 21 ловни сокола, сформиращи 10 двойки, 6 от които се размножават успешно. Малките, излюпени от тези двойки, освобождаваме в природата в рамките на проект „Завръщането на ловния сокол в България“.

Припомняме, че благодарение на тези дейности миналата година бе открита единствената известна в България в момента и за 30 години назад диво гнездяща двойка ловни соколи, двамата родители от която са птици излюпени в Центъра през 2015 година и освободени от екипа на Зелени Балкани в рамките на дейностите по проекта!
Дейностите на СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора" за опазване на ловния сокол се осъществяват с финансовата подкрепа на ЗАД "Армеец".

Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371