Новини

Започна полевия сезон на проект „Завръщане на ловния сокол в България“

Започна полевия сезон на проект „Завръщане на ловния сокол в България“

10.01.2020
Ако си мислите, че работата по освобождаването на младите ловни соколи в рамките на проект „Завръщане на ловния сокол в България“ започва от поставянето на младите в адаптационните волиери, то, повярвайте, изпаднали сте в голяма заблуда!

Още от началото на годината теренния екип на проекта се стяга за наближаващия полеви сезон! Първата стъпка е обход на адаптационните волиери и набелязване на задачи по поддръжката им!

Така, например, екипът на проекта установи, че в едната адаптационна волиера има гнездо на оси! Това, естествено, би попречило на бъдещата експлоатация на съоръжението. Ето защо предприехме мерки по отстраняване на нашествениците! Използвахме случая да пооправим и това, онова по волиерата.

Съчетахме присъствието си в района да огледаме мястото и да набележим места за поставянето на изкуствени гнездови платформи, които да атрактират бъдещите двойки ловни соколи.

 Проектът „Завръщане на ловния сокол в България“ се финансира от Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund и ЗАД „Армеец“