Новини

Започна подготовката за освобождаването на излюпените в Спасителния център ловни соколчета!

Започна подготовката за освобождаването на излюпените в Спасителния център ловни соколчета!

30.04.2019
Освобождаването на излюпените в Центъра на Зелени Балкани ловни соколчета е процес, който започва в края на април и завършва в края на август.

Всяка година екипът на проект „Завръщане на ловния сокол в България“ се подготвя за освобождаването на младите, излюпени в Центъра соколчета. Подготовката включва оглед на адаптационните волиери, монтиране  на съоръженията за хранене, видеонаблюдение,  насипване на гнездови материал, почистване на мястото около хака.

И тази година екипът ни не пропусна да свърши това. Освен видеонаблюдение, поставихме и фотокапан, който обхваща периферията на хака. Целта му е да заснеме посещения на ловни соколи, освободени през изминалите години. Идеята ни хрумна миналата година, когато, случайно, в хака забелязахме освен миналогодишните малки, да се храни и птица, освободена през 2017та.

И така, всичко вече е подготвено и в очакване на новите си обитатели – ловните соколчета от Спасителния център, набор 2019.

Проект „Завръщане на ловния сокол в България“ се осъществява с финансовата подкрепа на ЗАД „Армеец“.

Информационните дейности на Спасителния център за диви животни се подпомагат от проект: