Новини

Заловиха бракониер, убил и препарирал десетки защитени видове с висок природозащитен статус!

Заловиха бракониер, убил и препарирал десетки защитени видове с висок природозащитен статус!

20.09.2021
Бракониер, в чийто дом са били намерени над 20 вида умрели и препарирани диви животни от защитени видове бе заловен при акция, осъществена от ОД на МВР Разград и Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар“.
Според експертите на Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар“, откритите по време на акцията замразени трупове и препарирани видове са представители както на редки и изчезващи птици не само от нашата, но и от Европейската природа, като малък креслив орел , белоопашат мишелов, малък корморан, тръстиков блатар, както и земеродно рибарче, черешарка и папуняк, но също така също и части от незаконно отстреляни благородни елени.

По информация на властите, задържаното лице е известно отдавна с бракониерските си прояви, но до сега не е било залавяно.

Бракониерството на редки видове е една от главните причини за изчезването им от природата. То е акт, който подлежи на санкции, както по Закона за биологичното разнообразие на Република България, така и по Наказателния кодекс, спрямо който санкциите са лишаване от свобода до 5 години, както и с глоба от 1 000  до 5 000 лева.

Зелени Балкани осъждат всяка подобна проява, като считаме, че това е не само престъпно и нехуманно, но също така би могло да нанесе вреда на десетилетия усилен труд на екипа и  партньорите ни от други придозащитни организации. Усилия, костващи освен десетилетия труд на нашите експерти и парите на българските и европейските данъкоплатци.

От ОД на МВР Разград съобщават, че работата на криминалистите по случая продължава.