Новини

Заедно за наследството на българите

Заедно за наследството на българите

06.03.2017
Нашата природа, така както и нашите традиции, е завещана от дедите ни и е най-ценното, което народът ни притежава!

Именно в името на просвещението в любов към наследеното от поколенията преди нас, в събота ние от Зелени Балкани бяхме нагости нашите приятели от Багатур.

По време на посещението ни, заедно с керкенезчето Владко, разказахме на присъстващите за това колко е важно да помагаме на животните и природата и че това е наш дълг пред дедите ни и отговорност пред децата ни.

Говорихме си за работата на Спасителния център за диви животни по лечението на болни диви животни, но така също и за дейностите по връщането на изчезнали от земята ни видове, като белошипата ветрушка, ловния сокол и лешоядите.

В края на срещата ни всеки, който имаше желание, можеше да подържи керкенезчето Владко на ръка и така да усети силата на връзката на човека с дивата природа.

Благодарим, още веднъж, на нашите приятели от Багатур и се надяваме, че това е първата от многото ни срещи заедно.