Новини

Забулените сови – първите снесли яйце нощни грабливи птици за размножителен сезон 2019

Забулените сови – първите снесли яйце нощни грабливи птици за размножителен сезон 2019

28.02.2019
Подранили яйца снесоха забулените сови преди броени дни в Спасителния център за диви животни. Тази година щастливото събитие се случва с около месец по-рано от предходния сезон, вероятно поради необичайно топлото време за сезона време през последните седмици.

Двойката е част от размножителната програма за птици, постъпили като пациенти в Центъра на Зелени Балкани и останали инвалиди с трайни физически увреждания. Освен че получават шанс да продължат живота си във волиерите ни, където са под постоянно лекарско наблюдение и редовно получават необходимата дажба храна, те също така имат възможността да сформират двойка с друга птица от същия вид и да отгледат потомство. Дори по няколко потомства, както правят всяка година двойката ни забулени сови.

Те успяват да излюпят по две люпила малки, които след като достигнат подходяща за напускане на гнездото възраст и започнат да се хранят самостоятелно, биват поставени в адаптационна клетка. Там те прекарват още няколко дни без родителите си, а в след време напускат временния си дом.

Освен това двойката е и успешно приемно семейство за диви сирачета, и освен че отглеждат свои малки, те също така помагат на екипа на бебешката стая, като осиновяват до 10 бебета годишно.

С нетърпение очакваме да разберем колко малки забулени мъничета ще имаме тази година!