Забулена сова (Tyto alba)

80.00 лв.

Осинови Първо изберете опции

Месечна осиновителна такса - 80 лв.
Годишна такса - 960 лв.

Забулените сови (Tyto alba) са мистериозни нощни същества, но желани наши съседи. Обитават най-често изоставени постройки, в и около населените места, където се хранят с мишевидни гризачи. Учудващо, но тези птици продължават да се размножават до късна есен, тогава, когато всички останали диви животни вече са отгледали своите малки и се подготвят за тежката зима.
В Спасителния център имаме една двойка забулени сови. Те са птици с увреждания, които години вече успешно размножаваме. Отделно през цялото лято, чак до късна есен при нас пристигат пухкави забулени сови, които никак  нe могат да се нарекат най-красивите същества на света. Тях ние отглеждаме, с помощта на нашето семейство сови, и освобождаваме.
Заплахите пред тези потайни нощни птици са свързани разбира се с човешката дейност. Сред тях са: пътния трафик, на който те често стават жертва; бракониерството, и разбира се човешките предразсъдъци, към нощните птици, като цяло.