Новини

За пръв път в инкубаторите на Спасителния център на Зелени Балкани се излюпи египетско лешоядче!

За пръв път в инкубаторите на Спасителния център на Зелени Балкани се излюпи египетско лешоядче!

11.06.2019
Днес, сутринта пилето се появи на бял свят, след тридневен престой в инкубаторите на Спасителния център на Зелени Балкани.

Това се наложи, заради излюпването на първото малко на двойката, обитаваща волиерите на Спасителния център и опасността от конкуренция от страна на по-голямото.

Ето защо екипът ни реши второто яйце на двойката да бъде излюпено в инкубаторите и отглеждано до укрепването му от екипа на проект “Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874. А когато стане достатъчно силно, то ще бъде върнато за доотглеждане при своето птиче семейство!

Това е четвъртото излюпено в Спасителния център на Зелени Балкани египетско лешоядче за 2019 и второто на двойка, дарена ни за целите на проекта от нашите приятели от зоопарк Прага!