Новини

За нов полет с вятъра

За нов полет с вятъра

02.03.2010

На събитието присъстваха родители, учители, медии, представители на общината. Празникът, озаглавен “За нов полет с вятъра”, ни припомни първите стъпки на младите природолюбители, които преди 4 години прекрачиха прага на Спасителния център и още тогава избраха да бъдат “родители” на два царски орела, наречени от тях Калин и Калина. Последвалите години бяха изпълнени с инициативи – базари, акции за събиране на кестени и предаване на хартия за вторични суровини, с единствената цел, като съвестни родители да помогнат на совите осиновени птици.
През всичките тези години децата рисуваха, писаха стихове и разкази, вдъхновени от близостта си с дивите птици. Така те станаха “посланици на добра воля” на Спасителния център и на дивите животни в беда.

Благодарим на децата, на тяхната класна ръководителка г-жа Пенка Калина–Колева, ръководството на училището, както и на всички родители, които подкрепиха инициативата. Така децата се изградиха не само като природолюбители, но и като едни бъдещи социално ангажирани членове на нашето общество.

Христина Клисурова hhristova@greenbalkans.org