Новини

За дейността на Спасителния център за диви животни през 2015 година.

За дейността на Спасителния център за диви животни през 2015 година.

28.06.2016
Като част от една от най-старите неправителствени организации в България – Зелени Балкани, Спасителният център за диви животни има своите традиции. Една от тях е представянето на ежегодния отчет за извършената работа.

И така, ако може въобще да се пресъздаде в резюме целия обем работа, който екипът и доброволците ни свършиха през 2015 година, емоциите, победите и загубите ни, безсънните нощи и безбройните ни притеснения, то би изглеждало приблизително така:

Общо 1140 диви пациенти, 98% от които от защитени видове, са постъпили на лечение в Спасителния център за диви животни през 2015 година. 40% от тях са успешно рехабилитирани и освободени в природата. Екип от 10 специалисти в областта на ветеринарната  медицина, екологията, биологията  през зимния сезон и 20 през силния летен обслужваше  територия от над 12 декара площ на Центъра. 

Екипът ни обработи над  6000 сигнала през годината. Най-активни по отношение на съдействието при постъпването на пациентите в Центъра бяха частните лица.

Пролетно-летния период постъпиха най-много пациенти, които естествено в голямата си част бяха диви сирачета – общо 645. 56% от тях бяха доотгледани, подложени на приемни пернати семейства в и извън Центъра и в последствие освободени успешно в природата.

Ветеринарните ни специалисти направиха повече от 100 специализирани хирургически интервенции.
Общо над 30 бебета са излюпени във волиерите на Спасителния център – сови, керкенези, кукумявки, ловни соколи, белошипи ветрушки.

Екипът ни работи по проекти за връщането на три изчезнали вида – ловни соколи, белошипи ветрушки и белоглави лешояди.

През 2015 година реализирахме 20 по-големи обществени кампании и приехме над 3 000 посетители на възраст от 3 до 70 години.

Имаме построена 1 нова клетка за водолюбиви птици и 10 реконструирани съоръжения в Центъра.
Общият брой на поставените камери за видеонаблюдение и проследяване поведението на птиците на територията на Центъра е 126.

Направили сме дан 20 презентации в училища и университети, приели сме на обучение студенти от България и Турция.

Над 50 доброволни сътрудници от цялата страна са съдействали на дейността ни, били сме отразени в повече от 100 национални и регионални медии.

ТУК можете да видите резултата он дейността на Спасителния центгър по години.


За повече информация:
Христина Клисурова - Връзки с обществеността
Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани
Тел.: 0886570053 e-mail: hhristova@greenbalkans.org