Новини

За EVS доброволците в Спасителния център.

За EVS доброволците в Спасителния център.

11.02.2009

Те са при нас по програма “Младежта в действие” - Европейска Доброволческа Служба (http://www.youthbg.info/bg/youth_in_action/2/) .Това са Федерико Летиери от Италия на 27 години, Милен Саниер от Франция на 23 години и Кора-Михал Граулих от Германия на 19. И на тримата доброволци проектите им са с продължителност една година. Федерико пристигна в началото на юни, 2008 , Милен – 10ти септември, Кора – 15 септември. Доброволците се справят изключително успешно със задачите си и станаха част от семейството на Спасителния център. Te взимат участие и в другите дейности на Зелени Балкани, като образователните инициативи (http://www.greenbalkans-wrbc.org/show.php?id=122&language=bg_BG&cat_id=35&), телеметрията ( радипроследяване на маркирани птици -http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=542&cat_id=35 ), и много други.
Екипът на Спасителния център е признателен на доброволците за тяхната неоценима помощ.