Служители

Йорданка Василева - координатор размножителна програма, проект Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017

Йорданка Василева - координатор размножителна програма, проект Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017

Йорданка или Данчето, както всички й казваме, е дългогодишна доброволка на Зелени Балкани и Спасителния център за диви животни. Сега тя работи при нас по проект Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017, финансиран от програма LIFE + на Европейския Съюз. Тя е активен помощник и нежното присъствие в "стария център". Освен ежеминутната си ангажираност в хранене, почистване и обслужване на животните, Данчето спасява положението и с транспортирането...e-mail: yvasileva@greenbalkans.org