Новини

Яйцето, плод на една лешоядска любов

Яйцето, плод на една лешоядска любов

31.03.2021
Яйцето, плод на любовта на черните лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, бе снесено днес.

Несъмнено черните лешояди в Спасителния център се оказаха една сплотена двойка. Размножителният период тази година за тях започна още през есента, когато птиците започнаха да се ухажват и да показват брачно поведение. Много скоро след това започнаха и да ремонтират семейното гнездо, в което начинание лешоядите бяха много задружни и активни. Опитите за оплождане пък продължиха цели два месеца, а резултатът е снесеното днес яйце.

Тъй като размножаването на тази двойка е една от дейностите по проект “Светло бъдеще за черния лешояд” и успехът и ще бъде още една стъпка напред към възстановяването на вида в България, екипът на Центъра полага извънредни усилия, за да подпомогне двойката да се сдобие с поколение. За този цел, яйцето бе взето от гнездото и поставено в инкубатор, което ще стимулира лешоядите да снесат второ яйце и шансът за излюпено малко се удвоява.

Процесът по сформиране на двойка черни лешояди е дълъг и отнема време птиците да свикнат с една друга, да съберат опит в оплождане, мътене и отглеждане на поколение. За щастие, с нашата двойка вече сме изминали по-голяма част от този път и се надяваме успехът да ни споходи в близко бъдеще.

За допълнителна информация:
Ивелин Иванов – Ръководител на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/000649
телефон: 0887 589995,
имейл: iivanov@greenbalkans.org


Размножаването и освобожзаватено на белоглави лешояди в България се осъществява в рамките на проект: