Новини

Яйцето на двойката белоглави лешояди от зоопарк Стара Загора вече е в инкубатор в Спасителния център за диви животни

Яйцето на двойката белоглави лешояди от зоопарк Стара Загора вече е в инкубатор в Спасителния център за диви животни

29.03.2022

В Зоопарка в Стара Загора беше снесено първото яйце от двойка белоглави лешояди. Яйцето е поставено в инкубатор в Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани“.

Причината за това е да се осигурят максимално добри условия за излюпване на лешоядче, тъй като птиците са загнездили директно на земята и има вероятност яйцето да бъде счупено.

На бъдещите родителите е дадено изкуствено яйце, така че когато малкото бъде върнато за доотглеждане, те да са готови да го приемат. Зоопаркът в Стара Загора разполага с една двойка белоглави лешояди, които през последните седмици са наблюдавани да проявяват размножително поведение – строят активно гнездо и копулират, според което има голям шанс яйцето да бъде оплодено.

И двете птици от двойката са внесени в България от Испания през 2015 г. по проект "Завръщане на лешоядите в България" LIFE08 NAT/BG/278 и са освободени в природата, с цел увеличаване популацията на вида. След като претърпяват инциденти и остават с увреждания, са дарени на Зоопарка в Стара Загора от екипа на „Зелени Балкани“ за волиерно отглеждане.
 
За допълнителна информация:
Руско Петров - оперативен управител на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани
телефон: 0884 87 7544,
имейл: rpetrov@greenbalkans.org