Новини

Яйца, като слънца… или, как върви размножителния сезон за ловните соколи в Спасителния център на Зелени Балкани!

Яйца, като слънца… или, как върви размножителния сезон за ловните соколи в Спасителния център на Зелени Балкани!

31.03.2021
Тези дни направихме „ревизия“ на яйцата, които двойките ловни соколи в Спасителния център снесоха от началото на размножителния сезон тази година.

От 12 двойки в Центъра, и 11 копулиращи в момента, имаме общо 49 снесени яйца! На 5 от двойките яйцата бяха взети и поставени в инкубаротите на Центъра, с цел стимулирането им за второ люпило. Още 3 са набелязаните от екипа на проект „Завръщане на ловния сокол в България“ двойки, чиито първо люпило ще бъде преместено в инкубаторите.

Щастливи сме да споделим с вас, че от общо 24те яйца в инкубаторите, 15 са със сигурност оплодени и имат зародиши!

Но, нека разясним малко това действие на екипа ни. Защо лишаваме двойките птици от техните яйца?

Това е един от начините да симулираме инцидент, които често се срещат в природата, и които причиняват изчезване на яйцата или малките на дивите птици. Ако тези инциденти се случат в началото на размножителния период, тогава птиците започват копулации наново и създават второ поколение!

В случая за целите на освобождаването на повече малки и подкрепяне дивата популация на ловния сокол у нас, в Центъра прибягваме до тази мярка, чийто, надяваме се, краен резултат ще е повече ловни соколи в небето на България!

Проектът „Завръщане на ловния сокол в България“ се финансира от Mohamed Bin Zayed Raptor Conservation Fund и ЗАД „Армеец“.