Въпроси и отговори

Само защитени видове ли се приемат в Центъра?

Всяко животно има право на живот и помощ. В това отношение всички животни са еднакво важни. Спасителният център на Зелени Балкани е създаден с идеята да подпомогне оцеляването на редките видове. За тези видове, спасяването на всеки един индивид може да се окаже ключово за оцеляването. Прочети повече ...

Как да съм сигурен, че ако се наложи приспиване на животните, това е само в краен случай?

Екипът на Спасителния център прилага евтаназията само в краен случай. Самият Център е създаден с идеята за спасяване на диви животни. В Центъра ни няма „случайни“ служители и всички са отдадени на работата си – те са там, за да спасяват диви животни! Целият екип е силно мотивиран за спасяването на всеки един живот....
  Прочети повече ...

Контролира ли някой дейността на Спасителния център?

Центърът е обявен за Спасителен със Заповед РД 826/02.11.2012 г. на Министъра на околната среда и водите. Дейността на му е регламентирана в глави III и IV от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и специализиран Правилник за дейността на спасителните центрове (Обн. ДВ, бр.14 от 20.02.2004 г.).  Прочети повече ...

Защо няма онлайн ежедневна информация за всеки пациент?

Екипът на Спасителния център е посветен изцяло на грижите за пациентите. Те са свързани с ежедневна тежка работа, свързана с почистване, хранене, операции, лечение, логистика и организация по транспорта на животните, консултиране по телефона и много много други. Прочети повече ...

Добри ли са условията за отглеждане на животните в Спасителния център?

Да. Близо 20 години екипът на Спасителния център полага усилия за подобряване на базата си и условията за отглеждане на пациентите. За целта сме черпили опит от най-добрите подобни центрове в Европа. Прочети повече ...