Новини

Второ поредно участие на Зелени Балкани в 15-тата Конференция на страните-членки (CoP15) на CITES в Катар, Доха

Второ поредно участие на Зелени Балкани в 15-тата Конференция на страните-членки (CoP15) на CITES в Катар, Доха

16.03.2010

iklisurov@greenbalkans.org

Представител на Зелени Балкани присъства като наблюдател на 15–тата Конференция на страните-членки (CoP15) на CITES (Конвенция за международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна), провеждащата се в Доха, Катар, 13–25 март 2010г.

Конференцията се провежда на всеки 2-3 години от 1976г насам, в различни точки на света. Основна цел на CoP, е страните-членки периодично да координират действията си по прилагането и развитието на CITES - приемат се нови текстове и се редактират досегашни, правят се промени в приложенията на конвенцията, видове се предлагат за преместване от едно приложение в друго, според сегашното състояние на популацията и степента на въздействие на търговията върху числеността на вида, а в други случаи се обсъждат предложения за включване или изключване на видове. За съжаление, срещата е място за изява и на различни лобита, защитаващи своите интереси, свързани с лова, или с крупни търговски интереси. Нерядко, те успяват да повлияят на някои неопитни представители на различните страни.

До момента в срещата са ангажирани повече от 1600 участника от 175 страни.
Участниците от България са трима - представители на МОСВ, като ръководно ведомство по изпълнението на CITES, и от неправителствения сектор, в лицето на “Зелени Балкани”, като част от работната група по CITES към CEEweb for biodiversity (Централна и Източноевропейска работна група за опазване на биологичното разнообразие).

Основните най-горещи теми тази година са свързани с предложенията на Танзания и Замбия, които, за пореден път, предлагат “снижаване” на природозащитния статус на африканските слонове (Loxodonta africana), чрез преместване от Приложение 1 на CITES в приложение 2, както и отпадане на наложения мораториум за продажбата на натрупаната около 104 тона слонова кост с недоказан произход. Тези предложения, според много от международните организации, ще повлияят негативно на нестабилните популации на африканския слон. За момента, проучванията за 2006–2009г сочат, че популацията на африканските слонове в Танзания, например, е нямаляла с 24% или 33 766 индивида, като основната причина за това е бракониерството, с цел износ на слонова кост за Китай, Япония и Европа.

Друга интересни тема е свързана с белите мечки, чиято популация също намалява драстично, поради глобалното затопляне и бракониерството. Предложението на CoP15 e бялата мечка да бъде преместена от Приложение 2 в Приложение 1 на CITES, за да се намали въздействието на бракониерството върху дивите популации на вида.

Доста дискутирана е и темата с американския рис (Lynx rufus). На тази среща делегацията на САЩ отново предлага да “намали” природозащитния статус на вида, като го изключи от Приложение 2 на Конвенцията. Това, за съжаление, би оказало изключително негативно влияние върху редкия европейски рис (Lynx lynx), чиято кожа, като продукт на търговия, е напълно неразличима от тази на американския вид, който е далеч по-често срещан.

Другите теми са свързани с няколко вида акули, крокодили, няколко вида игуани и интересни видове земноводни, като дървесни жаби и тритони.

За повече информация от Доха, Катар:
Ивайло Клисуров – Управител на Спасителен CITES център – Зелени Балкани
Тел. +359886570052, +9747961766 – GSM Катар
е-mail: iklisurov@greenbalkans.org