Новини

Встъпитерна среща по проект

Встъпитерна среща по проект

26.11.2013
На срещата присъстваха над 30 участника, представители на институции и организации, дейността на които е пряко свързана със Спасителния център за диви животни. Сред гостите на срещата бяха служители на Министерството на околната среда и водите, на 12 от всички 16 Регионални инспекции по околна среда и води, Асоциацията на прокурорите и на парковете в България, Национален парк Централен Балкан, зоопарк София и Варна ръководители на проект „Завръщане на лешоядите в България“ и „Възстановяване на белошипата ветрушка“, фондация Геа Челониа, стопанисваща единствения в страната спасителен център за сухоземни костенурки.

На срещата бяха обсъждани идеи за промяна на сега действащия правилник за дейността на Спасителните центрове, Закона за Биологичното разнообразие, в частта му квасеща дейностите при намиране на бедстващи диви животни. Обсъдени бяха примерни схеми за действия при прием и обработка на сигнали, касаещи не само защитени видове. Гостите от зоопарк Варна и София и фондация Геа Челониа разказаха за своите дейности, като спасителни центрове. А ръководителите на проекти „Завръщане на лешоядите в България“ и „Възстановяване на белошипата ветрушка“ представиха пред участниците в срещата спешни планове за действие при сигнал за бедстваща птица от целевите им видове.

Вторият ден работната среща се състоя в Спасителния център на Зелени Балкани. Там присъстващите имаха възможност да се запознаят отблизо с дейността на Центъра, както и да участват в кратък инструктаж по оказване на първа помощ на бедстващо диво животно. На края на обучението всеки си тръгна с набор за първа помощ, включващ най-необходимите консумативи.

За повече информация:
Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Ръководител проект "Зелено общество в действие"
e-mail: hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: 0886570053