Връщане в природата


Връщането на свобода на успешно преминалите курса на рехабилитация пациенти е най-прекрасният момент от работата ни. Този светъл миг, обаче, е предшестван от дълго и внимателно преценяване на годността на птицата за живот в дивата природа.

Често в Центъра попадат животни, които, по една или друга причина, са взети или паднали от гнездата си в ранна възраст. Това, за съжаление, е предпоставка за тяхното опитомяване. В такъв случай, процесът на отглеждане е труден и специфичен, а преценката преди пускането на порастналите малки на свобода, изключително трудна. За повечето видове е нужно да се изберат специфични местообитания, а други са мигриращи видове, тоест не могат да бъдат пуснати през цялата година, което също усложнява преценката. Въпреки това, след поредица от курсове за “подивяване”, хранене с жива храна и разлитане, част от нашите пациенти са готови да живеят в дивата природа.

Преди да бъдат набелязани местата за връщане в природата на успешно преминалите лечение и/или рехабилитация животни, специалистите на Центъра съгласуват дейностите си с РИОСВ-Стара Загора. Критериите за подбиране на местата са, основно, защитени територии с наличие на охрана и условия за наблюдение на върнатите животни в процеса на адаптацията им към новите условия на живот. Всички птици се маркират със специални пръстени, предоставени от Българската Орнитологична Централа.

Около 40% от всички постъпили за лечение пациенти биват връщани отново в дивата природа.